Jak określić zawartość napełniaczy mineralnych w granulatach?

Zawartość napełniaczy mineralnych w granulatach można oszacować, wykorzystując gestościomierz Rolbatch, poprzez metodę pośrednią, która opiera się na pomiarze gęstości całkowitej próbki. Proces ten wymaga znajomości gęstości czystego polimeru (bez napełniaczy) oraz gęstości samego napełniacza mineralnego.

 

Oto, jak można to zrobić:

  1. Pomiar gęstości próbki: Najpierw zmierz gęstość granulatu  zawierającego napełniacz mineralny za pomocą gestościomierza Rolbatch. Gęstość ta będzie gęstością całkowitą próbki.

  2. Znajomość gęstości składników: Musisz znać lub mieć dostęp do danych na temat gęstości czystego polimeru (bez dodatków) oraz gęstości użytego napełniacza mineralnego.

  3. Obliczenia: Wykorzystując poniższą formułę, możesz oszacować procentową zawartość napełniacza mineralnego w granulacie. Formuła ta zakłada, że mieszanka składa się tylko z polimeru i napełniacza mineralnego:

Wzór na oszacowanie frakcji objętościowej napełniacza mineralnego (Vf) w próbce:

Należy pamiętać, że frakcja objętościowa napełniacza (Vf) nie jest tym samym, co jego zawartość wagowa, ale może dać przybliżony obraz stosunku materiałów w granulacie. Aby przekształcić frakcję objętościową na zawartość wagową, możesz użyć dodatkowych informacji o gęstościach poszczególnych składników i zastosować odpowiednie przeliczniki.

 

Ta metoda daje przybliżone wyniki i może być szczególnie użyteczna, gdy dostępne są tylko podstawowe narzędzia pomiarowe, takie jak gestościomierz. Dla dokładniejszych analiz zawartości napełniaczy w granulatach mogą być konieczne bardziej zaawansowane techniki analityczne.