UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC DLA FIRM

 

Owiadczamy, i posiadamy wykupion i opłacon polis ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz o wartoci 9 mln Euro (pojedyncze zdarzenie ubezpieczone jest na wartość 3 mln Euro).

Nr Polisy OC: AS-9030103644

  • Polisa wana od 4.01.2017

  • Polisa wana do 4.01.2020

    Polisa przedłua si automatycznie na kolejny okres, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedn ze stron na co najmniej 3 miesice przed zakoczeniem bieżącego okresu obowizywania umowy.

Poniżej załączamy potwierdzenie z firmy Allianz (nadal aktualne) oraz potwierdzenie opłaty składki rocznej. Umowa z Allianz zawarta jest na okres minimalny 3ch lat i wydłuża się automatycznie corocznie o ile nie zostanie wypowiedziana przed końcem okresu obowiązywania tj. 4.01.2020

 

Potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej OC (j.niemiecki)
Nr Polisy OC: AS-9030103644
ważna do 4.01.2020. Polisa przedłuża się corocznie o kolejny rok, o ile nie zostanie wypowiedziana przed zakończeniem okresu ubezpieczeniowego na jaki została zawarta.
ALLIANZ ubezpieczenie Rolbatch GmbH - 9
Adobe Acrobat Dokument 651.7 KB
Potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej OC (j.angielski)
Nr Polisy OC: AS-9030103644 - towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz
ważna do 4.01.2020. Polisa przedłuża się corocznie o kolejny rok, o ile nie zostanie wypowiedziana przed zakończeniem okresu ubezpieczeniowego na jaki została zawarta.Nr Polisy OC: AS-9030103644
ALLIANZ ubezpieczenie Rolbatch GmbH - 9
Adobe Acrobat Dokument 546.7 KB
Potwierdzenie płatności za roczną składkę polisy ubezpieczenia OC dla firm
Składka za okres 4.01.2018-4.01.2019
Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz
Allianz-ubezpieczenie-potw.platnosci 2.0
Adobe Acrobat Dokument 125.5 KB
Warunki ubezpieczenia OC dla firm Allianz
Nr Polisy OC: AS-9030103644
Allianz warunki polist OC dla firm wersj
Adobe Acrobat Dokument 190.7 KB