Compoundieranlagen

     

 

 • Polecamy linie do compoundingu do produkcji np.:
 • koncentratów barwiących
 • kompozytów polimerowych
 • kompozytów WPC (mączka drzewna plus tworzywo sztuczne)
 • tworzyw wzmacnianych włoknem szklanym, włóknem węglowym, kulkami szklanymi.
 • napełniaczy (z talkiem, kredą, miką, barytem do 80% napełnienia)
 • osuszczy do tworzyw z 80% fosfogipsu
 • tworzyw modyfikowanych (uniepalnionych, antystatycznych, antypoślizgowych, odpornych na promienie UV
 • środków pomocniczych (uniepalniaczy, antystatyków, stabilizatorów UV)
 • usuwanie substancji lotnych przez odgazowywanie.
 • plastyfikacja i homogenizacja surowców o różnej lepkości
 • granulacja

 

Compounding to produkcja modyfikowanych tworzyw sztucznych, której produktem końcowym jest granulat będący mieszaniną, stopem lub kompozytem złożonym z dozowanych składników. Compounding umożliwia otrzymywanie specjalnych materiałów o pożądanych własnościach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki zastosowaniu tańszych surowców.

 

Polecamy linie z wymuszonym podawaniem, celem napełnienia składnikami w proszku do 80%, stosowane np. przy produkcji wypełniaczy/osuszaczy na bazie kredy i/lub gipsu.

TYPICAL APPLICATION:

 

Filler modification

* CaCO3 calcium carbonate

* Talc powder

* Barium sulfate

* Ceramic powder

* Wood/plant fiber

* Phosphorgips (dessicant)

* Other inorganic fillers

up to 80% of powder fillers

with forced feeding

 

Reinforce modification

* Short glass fiber

* Long glass fiber

* Carbon fiber

* Other whiskers

 

Masterbatch

* Carbon black masterbatches

* Ti02 + CaC03 white masterbatches

* Color masterbatches

* Flame retardant masterbatches

* Degradable masterbatches

* Other function materbatches and additives

 

Compounding modification

* Thermoplastic/Elastomer

* Polymer alloy